فصلنامه
توسعه ابنیه
اجتماعی اقتصادی
درباره ما

فصلنامه

درباره فصلنامه

فصلنامه توسعه ابنیه در زمینه اجتماعی – اقتصادی در گستره سراسری با گرایش عمومی به صاحب امتیازی آقای مهندس حامد مهری و مدیر مسئولی آقای مهندس شهرام پروین جهرمی در سال 1394 موفق به دریافت مجوز از وزارت ارشاد به شماره مجوز 13525/94 گردید.

1

سال

2

شمارگان

24

همکاری ها

86

مشتریان
چشم انداز

پیشرفت روز افزون جوامع در هر سطحی از جمله خانواده، محله، شهر و یا کشور به میزان تولید علم در آن جامعه وابسته است و این مهم به دست نمی آید مگر با عظم و اراده جدی در جهت تحقیق و پژوهش در زمینه های گوناگون، از طرفی توسعه پایدار، بدست آوردن راه حل های  اساسی و درازمدت برای مشکلات گوناگون اجتماعی و اقتصادی در گرو پژوهش و دریافتهای علمی در تمامی حوزه هاست و با توجه به اهمیت موضوعات اقتصادی و اجتماعی که دو روی یک سکه هستند، ضرورت ارائه اخبار و مقالات حاصل از پژوهش ها و تحقیقات اقتصادی برای استفاده محققان و علاقه مندان امری اجتناب ناپذیر است. بدیهی است یکی از مهمترین منابع بروز و کارآمد در تحقق این مهم مطبوعات می  باشند که انتشار آنها با حمایت یک تیم متخصص و عمل گرا میسر خواهد شد.

از طرف دیگر تعالی در هر سازمانی اولین گام بسوی رقابت داخلی یا خارجی است که باید به صورت سند چشم انداز یک سازمان تعریف گردد، به نوعی می توان تجربیات موفق و رویکردهای مثبت سازمان را در مضمون و مفاهیم ارائه شده در مدل تعالی آن سازمان مشاهده نمود، در همین راستا می توان گفت که سازمانی که قادر به پیاده سازی مدل تعالی خود باشد می تواند در محیط رقابتی فعالیت و بهبود مستمر داشته باشد.

سند چشم انداز سازمان به طور کلی اهداف و خط مشی بلند مدتی است که با پیاده سازی آن تمامی سطوح سازمان را برای ایجاد یک منطق مشترک در پیشبرد اهداف سازماندهی و یکسو می نماید و در تغییر باور، اندیشه رویکرد و قابلیت های راهبری و مدیریتی سازمان در این خصوص می تواند موثر واقع شود.

این فصلنامه در نظر دارد با اتکا بر مدیران، اساتید دانشگاه، دانشجویان و متخصصین حوزه های مختلف و بهره گیری از نگارش، داوری و نقدهای موثر ... در معرفی و نهادینه کردن اقتصاد دانش بنیان به مفهوم واقعی و دست یافتنی آن یعنی بکارگیری دانش روز در فرآیندهای کسب وکار، ارائه مدلهای نوین اداره شرکتها، بکارگیری فن آوری های نوین در عرصه های مختلف با نگاهی ویژه به اقتصاد ساخت و ساز که در همه جوامع موتور محرکه اقتصاد کشورها و بر طرف کننده و یا ایجاد کننده معضلات اجتماعی می باشد نقشی را ایفا نموده و با ارتقای سطح دانش عمومی، صاحبان ایده های نوین در عرصه ی اقتصادی اجتماعی را با علاقه مندان به حوزه های مرتبط متصل نماید، از این رو تمامی توان خود را برای تداوم، گسترش و ارتقای کمی و کیفی فصلنامه و تعمیق و ارتقاء سطح این مشارکت بکار گرفته و از هیچ کوششی دریغ نمی نمائیم.

اگر چه به این مهم رسیدن بسیار مطلوب خواهد بود، ولی باید در نظر داشت برای رسیدن به آن فراز نیاز به کوشش مستمر، ایجاد بدنه مدیریتی، کارکنان مصمم و تشنه فراگیری، آشنایی و بکار گیری مدل های تعالی و تهیه سند چشم انداز 1 و 5 ساله فصلنامه خواهد بود.

هیات تحریریه

امیر اسماعیل تبریزی

بیشتر
شهرام پروین جهرمی

بیشتر
حامد مهری

بیشتر
رسول میرقادری

بیشتر
حمید پرهیزکار

بیشتر
رضا شعبان زاده

بیشتر

همکاری

هیات تحریریه

عمران

اقتصاد

اجتماع

فرهنگ

خبرنگاری

فلزات

بورس

نفت

ارز

نویسندگی

اقتصاد

عمران

اجتماع

فرهنگ

عکاسی

عمران

اجتماع

طبیعت

فرهنگ

گرافیک

Corel draw

Photoshop

 Illustrator

  In design

طراحی

صفحه آرایی

     رنگ

        و

فرم شناسی

فرم همکاری
همکاران گرامی
منشور اخلاقی
فرایند پذیرش مقاله
راهنمای نویسندگان
پرسشهای متداول

منشور اخلاقی

ما همواره برای افزایش آموخته ها، بهبود نگرش و پرورش مهارت های خویش می کوشیم و در همه زمینه ها خلاقیت و نوآوری را به عنوان یکی از اصول اساسی نشر سرلوحه اندیشه و عمل خود قرار داده و حضور موثر و باکیفیت در این عرصه را مستلزم آموزش مستمر، تحقیق و برنامه ریزی می دانیم. ما در انجام وظایف خود، صداقت و درستکاری را که از اصول حرفه ای و اخلاقی نشر است در راس فعالیت های خود قرار داده و آن را در جلب و حفظ اعتماد خوانندگان به کار می گیریم. ما هیچ اقدامی را با هدف نادرست و فریبنده انجام نمی دهیم و از فعالیت هایی که ماهیت گمراه کننده داشته باشد حمایت و پشتیبانی نمی کنیم.

فرایند پذیرش مقاله

از زمان وصول مقاله در سایت فصلنامه، تا زمان چاپ و انتشار آن، چهار مرحله به ترتیب زیر طی خواهد شد:

الف ـ مرحلة پذیرش اولیه

در این مرحله، مقالاتی که بر اساس «راهنمای نگارش مقالات» ارسال شده باشد، پذیرش می‌شود و جهت داوری به داوران تحویل خواهد شد. انتخاب داوران بر عهدة هیأت تحریریة مجله است.

ب ـ مرحلة داوری مقاله

مقالاتی که مورد پذیرش اولیه قرار گرفته‌اند، حداقل برای سه داور که در موضوع مقاله صاحب‌نظر باشند، ارسال و پس از داوری به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. مقالاتی که بدون اصلاح قابل چاپ است؛

2. مقالاتی که پس از اصلاحات مورد نظر داوران قابل چاپ است؛

3. مقالاتی که قابل چاپ نیست.

بدیهی است مقالات دستة اول بلافاصله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. دستة دوم نیز به‌منظور اعمال اصلاحات مورد نظر داوران، برای نویسندة اصلی مقاله ارسال خواهد شد و مقالات غیرقابل چاپ نیز ضمن اطلاع به نویسنده مقاله، از مسیر چاپ خارج می‌گردد.

ج ـ مرحلة انجام اصلاحات

در این مرحله، نویسنده یا نویسندگان مقاله باید از تاریخ دریافت مقاله، حداکثر ظرف مدت 10 روز اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهند یا دلایل خود مبنی بر عدم نیاز به اصلاح را از طریق سایت فصلنامه به اطلاع برسانند.

د ـ مرحلة پذیرش نهایی

پس از احراز اصلاحات مورد نظر داوران و یا اقامة دلایل کافی مبنی بر عدم نیاز به اصلاح، مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد و مراتب، طی نامة کتبی مبنی بر پذیرش نهایی و چاپ مقاله، برای صاحب اثر ارسال خواهد شد.

راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله فصلنامه

 

 1.        مقاله باید حاصل تحقیق و پژوهش علمی معتبر در زمینه‌های اجتماع و اقتصاد باشد.
 2.        مقاله قبل از ارسال برای فصلنامه نباید به طور همزمان برای بررسی و چاپ به نشریه دیگری ارسال شده باشد و یا در نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد.
 3.        نسخه اصلی مقاله باید با فرمت هایword وPDF  به نشریه ارسال شود.
 4.        تعداد صفحات مقاله از 7 صفحه A4(حداقل 3000 کلمه) از 15 صفحه A4(حداکثر 6000 کلمه) بیشتر نباشد.
 5.        نشانی و نویسنده مسئول مقاله شامل نشانی کامل پستی، محل کار، شماره تلفن و پست الکترونیک در فضای تعریف شده درج شود.
 6.        فصلنامه در رد، اصلاح یا ویرایش مقاله آزاد است.
 7.        مسئولیت صحت و محتوای مقاله و حفظ حقوق دیگران بر عهده نویسنده مسئول آن می­باشد.
 8.        در صورت پذیرفته شدن مقاله، یک نسخه از شماره ای که مقاله در آن چاپ شده است برای نویسنده مسئول و هر یک از نویسندگان مقاله به نشانی نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.
 9.        استفاده از مطالب فصلنامه با ذکر مأخذ بلامانع است.
 10.     تمامی حقوق نشر برای فصلنامه و نویسندگان مقاله های چاپ شده ، محفوظ است.

ساختار مقاله باید به شرح زیر تنظیم و ارسال شود:

 • عنوان مقاله باید گویا و در حد امکان کوتاه باشد.
 • مشخصات فردی تحصیلات
 • چکیده شامل طرح مساله در چند جمله کوتاه، هدف از تحقیق یا پژوهش 2 الی 4 جمله، روش پژوهش دو جمله، نتایج 2 الی 3 جمله و موارد کاربردی 2 الی 3 جمله (250 تا 350 کلمه) ارائه شود.
 • جملات کاربردی به ازای هر دو صفحه یک جمله کاربردی از بین جملات اصلی تحقیق، بین 10 الی 20 کلمه مشخص شود.
 • مقدمهبیان مساله، هدف و تبیین ضرورت انجام تحقیق.
 • روشجامعه آماری، روش­های نمونه برداری، گروه نمونه، ابزارهای پژوهش، فرآیند اجرای پژوهش و روش تحلیلی داده­ها.
 • نتیجه گیری: نتایج اصلی ، مقایسه یافته­های پژوهشی با پیشینه پژوهش و تبیین آن­ها.
 • منابع (فارسی و خارجی)ارائه کامل تمامی منابعی که در متن مقاله به آن­ها ارجاع شده است مطابق الگوی زیر:
 • o     کتابنام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب، شماره جلد، (نام و نام­خانوادگی مترجم)، نوبت چاپ،انتشارات.
 • o     مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام نشریه، شماره، صفحات.
 • o     پایان نامه: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان پایان نامه، مقطع تحصیلی، رشته، دانشگاه.
 • o     گزارشنام سازمان (سال انتشار).  نام گزارش ، محل نشر
 • شبکه جهانی(اینترنت)نام خانوادگی، حرف اول نام (تاریخ اخذ مطلب) : نشانی کامل سایت.
 • ارجاعات داخل متن برای منابع فارسی و انگلیسی به شکل: (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر: صفحه) تنظیم شود. مانند:  ( احمدی، 1388: 22) و (Potter, 2005: 124).
 • برابر نهاده انگلیسی، اسامی خارجی که برای اولین بار به آنها اشاره می شود، و توضیحات کوتاه با شماره متوالی در زیر صفحه آورده شود.

 

 

نوع و اندازه قلم نگارش به شرح زیر است:

 

نام بخش

نوع قلم

اندازه

عنوان مقاله

بی نازنین سیاه

16

نام و عنوان نویسندگان

بی نازنین نازک

12

عنوان بخش

بی نازنین سیاه

13

زیر بخش

بی نازنین سیاه

12

متن چکیده

بی نازنین نازک

12

متن مقاله

بی نازنین  نازک

12

زیر نویس شکل و نمودار و تصویر

بی نازنین  سیاه

10

سر نویس جدول

بی نازنین  سیاه

10

منابع و مأخذ

بی نازنین  نازک

11

مأخذ زیر جداول و تصاویر

بی نازنین  نازک

10

پرسشهای متداول

sadsad

پرسشهای متداول

شمارگان

 • قانون جذب
 • مهندسی باد
 • مکتب اورینتالیسم
 • سفری به روی ابرها
 • ارزیابی پیوستگی شمع های بتنی

دانلود این شماره

 • درآمد ماهیانه هر ایرانی از صادرات نفت
 • نقش اهرم های بدهی و بازده سهام
 • فرصت های اقتصادی با تالاب های شهری
 • تشریح نظام مالی مسکن با تمرکز بر رهن ثانویه

دانلود این شماره

 • مهندسی باد
 • توسعه ارزیابی اثرات سلامت
 • هوش تجاری و مدیریت مارک
 • تأثیر هموارسازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی

دانلود این شماره

* سرمایه گذاری ساختمان

* بررسی اقتصادی جهان

* پیش بینی بازار مسکن

دانلود این شماره

درخواست اشتراک

تماس با ما

درود بر شما

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فصلنامه توسعه ابنیه همت می باشد