درخواست مجوز

 ارسال درخواست نشر فصلنامه به اداره کل مطبوعات تهران

مشاهده

دریافت مجوز نشر فصلنامه

پروانه بهره برداری از فصلنامه توسعه ابنیه همت صادر گردید

مشاهده

فراخوان ارسال مقاله

دریافت بیش از 25 مقاله در اولین فراخوان ارسال مقالات

مشاهده

اعلام وصول اولین شماره از فصلنامه

اولین شماره از فصلنامه توسعه ابنیه همت در تاریخ 1395/12/20 در سامانه مطبوعات به ثبت رسید.

مشاهده

تغییر نام فصلنامه

عنوان همت از فصلنامه برداشته شد

مشاهده

اعلام وصول دومین شماره از فصلنامه

دومین شماره از فصلنامه توسعه ابنیه به چاپ رسید.

مشاهده

اعلام وصول سومین شماره از فصلنامه

سومین شماره از فصلنامه توسعه ابنیه به چاپ رسید.

مشاهده

اعلام وصول چهارمین شماره از فصلنامه

با چاپ و اعلام وصول شماره چهارم نشریه سال اول از فصلنامه توسعه ابنیه به پایان رسید

مشاهده

اعلام وصول چهارمین شماره از فصلنامه

با توجه به تغییر نام نشریه و حذف نام همت شماره 4 مجددا تکرار شده است

مشاهده

اعلام وصول پنجمین شماره از فصلنامه

در شماره پنجم از فصلنامه توسعه ابنیه مقالاتی با محوریت اجتماع، اقتصاد و عمران به تأیید رسیدند، با توجه به انتخابات سال 96 در این شماره از نگاه اجتماعی این جریان سیاسی مورد مطالعه قرار گرفت.

مشاهده

اعلام وصول ششمین شماره از فصلنامه

در این شماره نیز مانند شماره های پیشین محور اصلی مقالات اقتصادی بودند که با قرار گیری مقاله ای در خصوص تعاون، مقاله اجتماعی و یک مقاله عمران کار این شماره نیز به پایان رسید.

مشاهده

اعلام وصول هفتمین شماره از فصلنامه

این نشریه در دومین سال فعالیتش قرار دارد جایی که با عزم علمی و جزم عملی تمامی دست اندر کاران می کوشد تا در جهت ارتقاء سطح کیفی قدم های مثبتی را بردارد.

مشاهده

اعلام وصول هشتمین شماره از فصلنامه

خدا را شاکریم که هشتمین شماره از فصلنامه را با حمایت همه جانبه همکاران به نشر رساندیم

مشاهده

اعلام وصول نهمین شماره از فصلنامه

در این شماره نیز سعی شده بررسی ها و گزارشات اقتصادی، اجتماعی و مقالات فنی با کیفیتی مناسب در اختیار شما خوانندگان محترم قرار گیرد

مشاهده

اعلام وصول دهمین شماره از فصلنامه

در این شماره از نشریه شرایط نامطلوب اقتصادی بیشترین تمرکز بر جریانات اقتصادی رقم خورد

مشاهده

اعلام وصول یازدهمین شماره از فصلنامه

در این شماره مطابق با رویه نگاه نقادانه ای به حوزه اقتصاد داشتیم

مشاهده

اعلام وصول دوازدهمین شماره از فصلنامه

اعلام وصول دوازدهمین شماره از فصلنامه

مشاهده

اعلام وصول سیزدهمین شماره از فصلنامه

اعلام وصول سیزدهمین شماره از فصلنامه

مشاهده

اعلام وصول چهاردهمین شماره از فصلنامه

اعلام وصول چهاردهمین شماره از فصلنامه توسعه ابنیه همت

مشاهده

اعلام وصول پانزدهمین شماره از فصلنامه

اعلام وصول پانزدهمین شماره از فصلنامه توسعه ابنیه همت

مشاهده

سال پنجم- شماره 16 - زمستان1398

اعلام وصول چهاردهمین شماره از فصلنامه توسعه ابنیه همت

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فصلنامه توسعه ابنیه همت می باشد